Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia: Łódź, 28 lutego - 1 marca 2013 roku