top of page

O Nas...

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 r.

Jest organizacją pozarządową skupiającą miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne, akceptując Statut, podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz   wzięły  na  siebie  odpowiedzialność  za realizację  na  poziomie lokalnym strategii Zdrowie dla Wszystkich, dostosowując ją do swoich warunków.

 

Aktualnie (2020 r.)  Stowarzyszenie  Zdrowych  Miast  Polskich  liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 6,5 mln.

 

Nasza organizacja i miasta członkowskie realizują Projekt   Zdrowe  Miasta  wprowadzony  przez  Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich do roku 2000". Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.

 

Głównym założeniem WHO jest dążenie do utrzymania zasady równości w zdrowiu całego społeczeństwa i stałego rozwoju w tym zakresie.

 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich utrzymuje stały kontakt ze Światową Organizacją Zdrowia. Jest jedną z narodowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO (posiada certyfikaty przyznane przez WHO).

 

Jak wynika z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020 właśnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zostało wskazane jako podmiot właściwy do współpracy w obszarze: Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

 

Zdrowe Miasta to sposób działania na rzecz zdrowia oparty na współpracy międzysektorowej
i uwzględniający różne determinanty zdrowia; to grupa samorządów lokalnych aktywnie wspierających zdrowie i jakość życia swoich mieszkańców, która staje się platformą służącą bieżącej wymianie informacji i doświadczeń.

 

Wachlarz działań w miastach członkowskich jest bardzo szeroki: od promocji zdrowia, profilaktyki, działań adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, po ochronę środowiska i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i zdrowemu stylowi życia.

 

Cele i zadania Zdrowych Miast są zbieżne z Narodowym Programem Zdrowia.

 

Stowarzyszenie wspiera miasta i gminy członkowskie poprzez:

•  inspirowanie i wspieranie lokalnych działań prozdrowotnych,

• ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi i promowanie dobrych   
    praktyk w zakresie wielosektorowych działań wspierających zdrowie,

•  ułatwianie dostępu do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego
    rozpowszechnianych w ramach współpracy Zdrowych Miast w Europie,

• współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia.

 

Jesteśmy organizacją otwartą - zapraszamy do współpracy jednostki samorządowe, instytucje
i organizacje pozarządowe.

                                                                                                                              Prezes Zarządu  

                                                                                                       Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

                                                                                                                       

                                                                                                                          Maria Piętak - Frączek

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
biuletyn.jpg
bottom of page