Dołącz do nas

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Wysokość składki członkowskiej została ustalona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zdrowych Miast w 2003 r. i obowiązuje nadal. Wynosi ona 2,2 gr (0,022 zł) od jednego mieszkańca lecz nie więcej niż 7 500 zł rocznie.

Dopuszcza się uiszczania składki członkowskiej w dwóch transzach płaconych

w terminach:

1) do 31 marca

2) do 30 czerwca

Składkę należy przekazać na konto Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich:

PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi,

Nr 34 1020 3352 0000 1102 0089 5607

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
IMG_20220921_193605.jpg